Marc Quinn

Narozen 1964 v Londýně ve Velké Británii, žije tamtéž

Výstupy Marca Quinna jsou spektakulární, jeho materiály neslýchané a výpovědi někdy až otřesné. Po dobu pěti let si odebíral vlastní krev a střádal ji v lednici, aby z ní posléze vytvořil autoportrét. Tato socha ze zmražené­ ho lidského materiálu byla pod názvem „Self“ (Já) vystavena v roce 1999 a okamžitě ji zakoupil jeden z nejvlivnějších podporovatelů tehdejší nové vlny britského umění, která je dnes všeobecně známá jako „Young British Art“, sběratel Charles Saatchi. Umění tohoto zaměření, reprezentované vedle Marca Quinna třeba Damienem Hirstem a Tracey Emin, se proslavilo především odvahou opřít se i do posledních tabu západní společnosti, jako jsou smrt, nemoc a pomíjivost těla.

V roce 2000 nechal Quinn ve výstavních prostorách prestižní módní firmy Miuccii Prada v Miláně zmrazit zahradní výzdobu, takže rostliny setrvávaly v rozkvetlém stavu, aniž by podléhaly procesu vadnutí. Zůstávají navždy živé, ve své neměnné kráse a barev­nosti. Tato instalace, pojmenovaná „Garden“ (Zahrada), vyvolává představu ráje – ráje, který lze zpřítomnit jen za cenu bezživotnosti, neboť vše živé podléhá zániku, stejně tak jako zmražený portrét, který se při výpadku elek­trického proudu změní v kaluž. A právě o tento paradoxní jev, kdy trvalá krása a doko­nalost je možná jen za cenu smrti, jde tomuto umělci. Proto nechává podle fotografií zmrz­lých květů malovat překrásné, barvami hýřící obrazy. Jako by chtěl onu pomíjivou krásu světu navždy vštípit do paměti. Ale nebyla právě snaha – uvážíme­-li egyptské či antické portréty zemřelých – vyrvat život z okruhu smrtelnosti tím, co stojí v základu evropského umění?

Od roku 2006 vytváří Quinn sochy sou­časné ikony krásy a dokonalosti, fotomodelky Kate Moss. Jednu takovou sochu, vyrobenou z mramoru a ukazující její jinak perfektní tělo v nezvyklé jógové pozici s nohama a rukama za hlavou, nazval Quinn „Sphinx“ (Sfinga). V roce 2008 odhalil sochu této modelky odli­tou ze zlata, jež má být v evropské části světa největší sochou z ryzího zlata od dob egypt­ských faraonů. V roce 2007 vyprovokoval bouřlivou diskusi, když na londýnském Trafal­gar Square vystavil na podstavec sochu obna­žené těhotné Alison Lapper, která se narodila bez rukou. Antické sochy bez paží jsou nám známy, ne už ale jako zpodobnění skutečně žijících osob. Toto tabu se v současném umění odvážil prolomit dosud málokdo.