Shirana Shahbazi

Narozena 1974 v Teheránu v Íránu, žije v Curychu

Do díla Shirany Shahbazi se promítá trvalý zájem o vztah mezi obrazy a jejich povrchem. Stejně intenzivně se tato umělkyně zajímá i o různé formy uměleckého vyjádření a jejich ikonografické vlastnosti. Přestože je Shahbazi především fotografka, vždy vedla úzký dialog s malbou, a to s odkazem na tradiční malířské žánry, jako jsou zátiší, portrét a krajina. Její vnímání věcí a obrazová paměť byly ovlivněny tradicí západního malířství. V rámci série nazvané „Flowers, Fruits & Portraits“ (Květiny, ovoce a portréty) zkoumá kompoziční a obrazově-významové prvky holandských a vlámských zátiší 16. a 17. století. Ovoce, květiny, zvířata, mušle, lebky a šperky jsou pečlivě naaranžovány a věrně reprodukovány.

Od počátku kariéry se Shahbazi intenzivně věnuje rozšiřování hranic fotografie přenášením jednoho a téhož fotografického motivu na jiná média, jako například na jemně tkané koberce, ručně zhotovené íránskými tkalci, ale také na velkoformátová závěsná plátna, vytvořená malíři billboardů. Mění fotografické zobrazení světa nejrůznějšími prostředky a rozostřuje významy ve snaze volit umělecké prostředky v souladu se specifiky různých kultur.

V komponovaných zátiších z poslední doby autorka využívá prvků kubismu, konstruktivismu a konkretismu, což ji přivádí k abstrakci a volnému nakládání s barvami a geometrickými útvary. Skutečná barevná geometrická tělesa nejprve naaranžuje ve svém ateliéru a následně je z různých perspektiv zachycuje na klasickou fotografii. Analogová technika záznamu se projevuje nejen výsledným jasem barev a hloubkou obrazu, ale umožňuje dosahovat zvláštních efektů například využitím dvojité expozice. Každá kompozice nese řadu významů, osciluje mezi dvojrozměrností a trojrozměrností, zobrazivostí a abstrakcí. Shahbazi často prezentuje své abstraktní fotografie ve fascinujícím dialogu s figurativními pracemi.