Properties of Metacontrast – The New Breed

Thomas Zipp

Roman Buxbaum

5. 5. 2017 - 29. 7. 2017

V Zippově práci pro Prahu, tak jak je tomu v jeho díle obvyklé, dojde k propojení performance a instalace. Veřejná performance Properties of Metacontrast bude zahrnovat několik částí – první performativní začátek The New Breed, druhou Procesí v areálu bývalého ČKD ve Vysočanech a třetí Mši. Závěrečná performance se bude konat v hlavním prostoru vysočanské továrny. Výsledkem závěrečné performance bude instalace, která bude v ještě nezrekonstruovaném prostoru muzea na několik měsíců vystavena.

Properties of Metacontrast vychází ze Zippovy instalace The New Breed, která je již umístěna v Praze jako součást sbírky Tichý oceán. Tuto instalaci (vystavena na Made in Germany, Sprengel Museum, Hannover, 2007) tvoří východoněmecký hasičský vůz, v něm umístěná sádrová busta Kleopatry a sedm živých slepic zde žijících a snášejících vejce. Slepice jsou nedobrovolnými aktéry umělecké instalace, je však o ně dobře postaráno a mohou zde vést normální šťastný život, odměňovat umělce konstantní produkcí vajec – ty mohou být chápány nejen jako symbol plodnosti, ale také jako kritika probíhající nutkavé umělecké produkce. Nad tímto nekonečným cyklem produkce a reprodukce dohlíží Kleopatra, s tváří zakrytou zlatou maskou, bohyně bez tváře. Kleopatra, hasičský vůz i země původu vozidla se staly minulostí. Na rozdíl od slepic, přestaly tyto věci fungovat. Je muzeum pouze záznamem minulosti? Fungujeme v mýtech?

 

Perfomeři účastnící se Průvodu budou mít obličej zakrytý Kleopatřinou zlatou maskou, ta se ​​se v průběhu Mše na tvářích účinkujících promění v bílé masky. Možná se budou transformovat do role kněžích provádějících divné středověké rituály. Nebo mohou masky chránit své nositele před nebezpečím některých vědeckých experimentů, mohou také pomoci skrýt identitu jako při orgiích benátského karnevalu. Zipp bohatě využívá symboliku, vždy nevhodně a zkresleně. Jeho žonglování s temnou hmotou prvků nové rasy je tak dětsky snadné, že při prvním kontaktu zůstává mystický potenciál skryt za závojem humoru. Performance Properties of Metacontrast – The New Breed je plánována na květen 2016. Bude první událostí, která veřejnosti představí prostory budoucího vysočanského muzea, ve kterém bude umístěna sbírka Tichý oceán.
(zde bude ke stažení tisková zpráva)