Historie

Když známý švýcarský kurátor Harald Szeemann připravoval v roce 2004 výstavu Bienále v Seville, objevilo se na listině účastníků tehdy zcela neznámé jméno českého fotografa Miroslava Tichého.
 Na Tichého snímcích Szeemanna zaujala originalita a pronikavost vidění všedního světa, spojená s obsesí a výlučností, s nimiž se Tichý soustředil na téma žen a ženského těla ve všech možných podobách. Za pomoci primitivních kamer, které si sám zhotovoval z lepenky a jednoduchých čoček, dokázal Tichý zachytit prchavé okamžiky života – bez jakékoliv stylizace a formálních předpokladů. Jeho neostré, záměrně rozmazané a v tomto smyslu také neprofesionální snímky však vykazují emocionální a obsahové kvality, které jsou vlastní jen zcela výjimečným a původním dílům světové fotografie.

Prezentací Tichého snímků navázal Szeemann na dlouholetou činnost česko-švýcarského umělce a psychiatra Romana Buxbauma, jenž fotografické dílo svého kyjovského souseda a dobrého známého Miroslava Tichého objevil, kupoval a zachránil před zničením. Výstava v Seville podnítila neočekávaný mezinárodní úspěch, který vrcholil expozicemi v Kunsthausu v Curychu (2005), Centre Pompidou v Paříži (2008) a International Center of Photography v New Yorku (2010). 
O všeobecném zájmu o Tichého práci svědčí také řada publikací
 a monografií, vydaných v posledních letech v Evropě i v Americe.

 

Roman Buxbaum vložil část vlastní sbírky Tichého prací do nadace Tichy Ocean, kterou založil s cílem zachovat a propagovat celoživotní práci tohoto umělce. Některá Tichého díla odtud našla cestu
do mezinárodních soukromých a veřejných sbírek. Další fotografie
a kresby Miroslava Tichého však Buxbaum začal vyměňovat za díla umělců, kteří se o Tichého dílo zajímají a jsou ochotní poskytnout
 za ně vlastní práce. Tento výměnný projekt dostal příznačný název „Artists for Tichy – Tichy for Artists“. Tím byl dán základ pro vznik jedinečné sbírky, která se dnes rozrostla na několik stovek položek. Vedle fotografií jsou tu zastoupeny práce v řadě médií, jako je malba, kresba, plastika či instalace. Pro pochopení popularity českého fotografa je třeba vědět, že se zprvu stal jakýmsi „artist’s artist“, tedy umělcem, jehož pro jeho originalitu oceňovali a objevovali umělci různého zaměření, nezřídka vycházející z protikladných pozic. Tímto způsobem získaná díla soustavně přecházejí do majetku Tichy Ocean, stávají se neprodejnými, jsou však zpřístupňována veřejnosti
v rámci výstav a jiných kulturních aktivit.

Sbírka „Artists for Tichy – Tichy for Artists“ obsahuje dnes práce více než stovky mezinárodních, známých i méně známých tvůrců. Rádius sbírky se má i nadále rozšiřovat, stejně jako její prezentace
na veřejnosti. Doposud byly části sbírky vystaveny v Moravské galerii v Brně, ve Východočeském muzeu v Pardubicích, v Muzeu moderního umění v Pasově a konečně rozsáhlou expozicí v Galerii Středočeského kraje (GASK) v roce 2013.