Thomas Zipp

Narozen 1966 v Heppenheimu v Německu, žije v Berlíně

„Dystopická hermetika“ – tak nedávno nazval významný německý kritik Jörg Heiser nové tendence v současném umění. Vedle francouzského umělce Cypriena Gaillarda nebo z Gruzie pocházejícího Andra Wekuy je Thomas Zipp jedním z typických představitelů těchto tendencí. Zippovy instalace, které promění výstavní prostory v to, čemu se v němčině říká Gesamtkunstwerk, jsou nejen záhadné, a tedy hermetické, ale i pesimisticky oponující utopickým představám, a proto dystopické. Zatímco utopické představy míří k zářné budoucnosti, Zippův pesimistický pohled se obrací převážně do minulosti. Neboť jak řekl francouzský filosof Alain Badiou: „Náš svět se neskládá jenom z přítomnosti, ale zásadně také ze všech těch věčných pravd, které jakoby v pravidelných intervalech znovu ožívají, a tím se reaktualizují, protože žádné pravdy z tohoto světa nemizí. A právě tyto znovuoživené pravdy se jako výsměšné grimasy staví do cesty utopickým vzletům.“

Zippovy instalace mají podobu právě takovýchto výsměšných grimas. Jeho obrazy a sochy, jež jsou za pomoci světla, závěsů a barevných stěn teatrálně inscenovány ve výstavních prostorách, vytvářejí vlastní svět, obydlený „psychonauty“, jak Zipp tyto své aktéry nazývá. Patří k nim německý reformátor Martin Luther, německý fyzik Otto Hahn, jemuž se podařilo rozbít atom, nebo kalifornský propagátor drogy LSD Timothy Leary. Na velkých plátnech, která vizuálně připomínají středověké mapy, zkoumá Zipp šíření Lutherových myšlenek Evropou. Co začalo jako osvícenské gesto, mění se rychle v démonické běsnění, jež strhuje celou Evropu do neúprosného víru válek. A co teprve sestrojení atomové bomby! A zdalipak LSD opravdu rozšířilo vědomí člověka, jak tomu věřil Leary? Zippa vždy zajímá právě onen okamžik zlomu, kdy se z čisté víry stává obskurantství, z exaktní vědy okultismus, ze sociálního cítění fanatismus, a kdy naopak mystické či okultní představy, oblíbené například v kalifornské rockové, psychedelické a popové subkultuře 60. let minulého století, dávají vzniknout emancipaci, již doprovází exploze kreativity. Tak tomu bylo právě v Kalifornii, odkud pochází nejenom Jenny Jopling a John Baldessari, ale i Steven Jobs. Tomuto okamžiku, tomuto bodu zvratu, v němž dochází k uvolnění energie, se až manicky snaží Thomas Zipp přiblížit. Neboť pro Zippa, tohoto jezdce podsvětím lidské kreativity, není nic zrádnějšího než letargie, jak opakovaně říká.