Artists for Tichy – Tichy for Artists

Sbírka Artists for Tichy – Tichy for Artists, patřící spolku Tichy Ocean, je výjimečná už svým vznikem. Vznikala a vzniká totiž jako výměna. Umělci z celého světa vyměňují svá díla za fotografie Miroslava Tichého. A byl to sám Tichý, kdo s výměnou začal: když ho v roce 1992 v Kyjově navštívil známý rakouský umělec Arnulf Rainer, odmítl mu Tichý cokoli prodat, ale proti výměně nic neměl. Od té doby už za Tichého fotografie vyměnila svá díla celá řada umělců – světoznámých, známých, méně známých, ba i zcela neznámých. Vznikla tak velice rozmanitá sbírka, kterou spojuje jediné: všechna tato díla pocházejí od umělců, kteří obdivují dílo Miroslava Tichého. Neboť Tichý se stal umělcem umělců.

Co přesně je ale na jeho tvorbě tak fascinuje? Život oddaný práci, která si je sama sebou tak jistá, že nepotřebuje uznání? Soběstačná oddanost projevující se neoddělitelností života od tvorby? Život se stává tvorbou a tvorba životem, a to bez jakýchkoli kompromisů. Který umělec netouží po tom svůj život takové formě oddanosti zasvětit? Ale touha existuje jen tak dlouho, dokud není uspokojena. V okamžiku uspokojení mizí jako ranní mlha. Ovšem dá se touha, již podněcuje Tichý, vůbec uspokojit?