Untitled

Jiří Kovanda

2004
boty, vařené špagety
9 x 23 x 29 cm
Tichy Ocean
KO17