Tichy Ocean

Tichy Ocean, z.s. je dobrovolným sdružením zájemců a přátel díla umělce Miroslava Tichého (1926 – 2011), které si realizací spolčovacího práva občanů klade za cíl podporu a provoz kulturních aktivit v duchu díla a života Miroslava Tichého. Za tímto účelem bude spolek spravovat dílo Miroslava Tichého a dalších umělců a spolupracovat s institucemi v oblasti kultury a s ostatními organizacemi, podnikateli i jednotlivci, pořádat výstavy současného umění, provozovat edukativní činnost související se spravovanou sbírkou aj.

Hlavní úkoly spolku
1. Péče o umělecké dílo Miroslava Tichého a jeho propagace, včetně správy a rozmnožování současné sbírky formou nákupu, výměny či zápůjčky.
2. Výstavní činnost, organizování výstav a kulturních akcí.
3. Vydavatelská a nakladatelská činnost.
4. Za účelem podpory hlavní činnosti spolku nebo hospodárného využití spolkového majetku může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Případný zisk lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
5. Péče a správa sbírky Artists for Tichy – Tichy for Artists (AFT-TFA), úzce související s dílem Miroslava Tichého.
6. Garance a ověřování pravosti fotografií Miroslava Tichého, a to z pozice správce velké části umělecké sbírky Miroslava Tichého.