Thomas Galler

Narozen 1970 v Badenu ve Švýcarsku, žije v Curychu

„… protože těchhle pár posranejch cenťáků dohromady dělí vítězství od porážky! Život od smrti!“

Ve videu Thomase Gallera „Inches” (2005) slyšíme starý nakřáplý hlas nesený příznačným americkým patosem a při tom sledujeme mladé vojáky na konci mise – pohroužené do myšlenek na prožitou hrůzu. Proslov ale není adresována jim. Obrazy z válečného dramatu The Thin Red Line (1998) tu doprovází slova z hraného filmu Any Given Sunday (1999) o americkém fotbalovém snu. Tento fakt se ovšem posluchač dozví až na konci pětiminutové ukázky. Zkušenost nerušené konvergence obou filmových částí diváka podněcuje k přezkoumání významu hry a války a vede jej ke dvěma poznatkům: v kontextu sportovního klání existuje přehnaná válečná rétorika a formulace, jako je tato, může vést k bagatelizujícímu a zaslepenému pohledu na reálné válečné konflikty.

Galler ale kolem sebe nemlátí didakticky kladivem. Jinak uzpůsobený posluchač může plně zareagovat na emocionální náboj proslovu a propojení sportovního a válečného klání mu zprvu ani nemusí připadat pohoršlivé. Kdo ale bere na vědomí stavbu díla a způsob umělcovy práce, toho nemůže podnět ke kritickému zamyšlení minout.

Tomuto autorovu intenzivnímu, tematicky zaměřenému hledání předcházely „asambláže“ z obrazového materiálu z médií. Cyklus „Weapons Collections“ (2002–2008) se skládá z početného vyobrazení novin a časopisů ukazujících v různých kontextech zbraně. Dokumentární a reportážní fotografie, umělecké záběry, kresby a filmstills jsou prezentovány ve volných, nivelizujících kompozicích.

Poznání mediální tváře světa a jejího zhuštění v Gallerových pracích zdůrazňuje význam inscenace. Média pravdu zprostředkovávají a zároveň ji vytvářejí. To, co automaticky spojujeme s určitými obsahy, je médii často již předpřipraveno. Boj o výsostné právo interpretovat události se nakonec nerozhoduje v médiích – síla obrazů je nezlomná. Galler nastavuje tomuto stavu našeho světa vnímání zrcadlo.

CORA WASCHKE