Florian Germann

Narozen 1978 v Thurgau ve Švýcarsku, žije v Curychu

Napůl vědecká laboratoř, napůl záhadná komora alchymisty – tak vypadají instalace Flo- riana Germanna, umělce nové generace, již výrazně ovlivnil německý spisovatel žijící ve Velké Británii, W. G. Sebald. Pro řadu anglických i německých umělců se stal Sebald takřka kultovním spisovatelem. Podobně jako on ve svých dílech mísí fakta s fikcí, i tito umělci vycházejí ze skutečných příhod, které pak ale dále rozvíjejí tak, že je zpětně nemožné určit okamžik, v němž končí skutečnost a začíná fikce.

Tak je tomu i v díle Floriana Germanna: výchozími motivy jeho děl jsou většinou témata jako energie („Ballungscenter aller Energien I & II“ /Sbíhání všech energií I & II/ z let 2007–08) či mytologické a historické příhody („Werewolf of Vienna“ /Vídeňský vlkodlak/ z roku 2009, „Saint Helena – Riches from the Depths of the Mountains“ /Saint Helena – Bohatství z hlubin hor/ z roku 2010) ad., jevy, které jsou buď coby transformace energií skutečné, ale lidské zkušenosti jen těžko dostupné, anebo se jakožto představa od začátku pohybují na pomezí skutečnosti a fikce.

Na hranici skutečnosti a fikce se pohybuje také jev, pro nějž v německém jazyce existuje výraz Poltergeist. Označují se jím záhadné nahodilosti, jako např. zdvíhání stolů, vrzání dveří, hlasy mrtvých, otvírání rakví, tedy okultní fenomény, u nichž se nedá jednoznačně zjistit jejich fyzický původ a které patří do oboru parapsychologie a duchaření. Právě duchaření, neboli „poltergeistům“ se Germann věnuje i ve své první institucionální výstavě v curyšském Migros Museum für Gegenwartskunst, výmluvně nazvané „The Poltergeist Experimental Group (PEG). Applied Spirituality and Physical Spirit“ (Experimentální skupina Poltergeist /PEG/. Užitá spiritualita a fyzický duch).

Germann chce v této instalaci, sestávající z rozličných částí oblečení, z mříží, píšťal z varhan, žebříků a různých kabelů, připomenout vztahy nadpřirozených jevů k rituálu, alchymii a vědě. Zásadní roli pro něj přitom hraje ektoplazma – látka, s níž se pracuje v parapsychologii a která materializuje jevy. „Ektoplazma je synestetický materiál, odpovídá fyzickým náladám,“ říká Germann. Ale jakou podobu má fyzická nálada? Právě takové, často až absurdní otázky jsou těžištěm zájmu tohoto umělce.